Cykelbokslut

Umeå kommun arbetar för en attraktiv och hållbar stad. Fler resor med hållbara färdsätt är viktiga och där spelar cykeln en central roll. För att satsningarna på cykel ska bli tydliga för alla har Umeå kommun sammanställt allt som gjorts under 2018 och tagit fram ett cykelbokslut. Du kan också läsa om vilka satsningar som planerades för år 2019.

Cykelbokslutet ska beskriva cykelläget, ge en god överblick över vad som har skett under året men även handla om arbetet framåt. Tanken är att cykelbokslutet ska vara uppbyggt på liknande sätt år från år för så det blir lättare att jämföra och i takt med att åren går kan avstämningar mot tidigare år göras.

Mobilitetsbokslut

År 2019 förändras Cykelbokslutet och ingår tillsammans med andra trafikslag i Mobilitetbokslutet.

Mobilitetsbokslut 2019

Mer information

Sidan publicerades