Godsnätverk

Godsnätverk för Umeå centrum ses ett par gånger per år och diskuterar aktuella frågor rörande gods.

Godstransporter inom staden har under senare tid mer och mer uppmärksammats som en stor utmaning framför allt i snabbt växande städer såsom Umeå. Förutom samhället (kommunen) finns stark påverkan från främst transportörer, varuägare, fastighetsägare och fordonstillverkare. Mångfalden av intressenter gör att problembilden blir svår att kommunicera och förstå samt att ingen har ägandeskap över helheten.

I och med mångfalden inom intressentgruppen är det en självklarhet att Umeå kommun tillsammans med andra aktörer ska jobba med den här frågan. Förutom Umeå kommun medverkar representanter från bland annat Vakin, Upab, Sveriges Åkeriföretag Norr, Utopia, Visit Umeå och restaurangbranschen.

Sidan publicerades