Parkeringsnorm

Parkeringsnormen, som gäller för hela Umeå kommun, innehåller riktlinjer för att anpassa nya fastigheter och stadsdelars parkeringsbehov till morgondagens resvanor. Det anger det lägsta antal parkeringsplatser som ska tillföras en fastighet vid ny- eller tillbyggnad av bostäder, verksamheter samt vid ändrad användning. Det medför att parkerings­behovet tillgodoses på ett hållbart och godtagbart sätt samt bidrar till att främja ett minskat bilanvändande.

Sidan publicerades