Allmänt om parkering

Upab, Umeå Parkering AB, är kommunalägt och bedriver befintliga parkeringar samt utvecklar nya. På Upabs webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om parkering i Umeå. Där kan du läsa om bland annat parkeringsplatser och parkeringshus, priser, tider samt parkering för rörelsehindrade, laddfordon, buss, moped och motorcykel. Du får också veta hur du enkelt betalar med kort, sms eller mobilapp.

Datumparkering och parkeringsförbudsområden

I Umeå förekommer både datumparkering och parkeringsförbud, både på sträcka samt inom område. För att kunna parkera rätt och underlätta framkomligheten för alla är det viktigt att du är införstådd i dessa begrepp. Beroende på var du befinner dig gäller olika förutsättningar för var du får parkera. Nedanstående karta visar vilka områden som utgör datumparkeringsområden respektive parkeringsförbudsområden.

Karta över datumparkerings- och parkeringsförbudsområden

Sidan publicerades