Skrotbilar

Det är naturligtvis inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller att förvara den på ett sätt som utgör en risk för människors hälsa eller för miljön. Ändå överges tusentals bilar varje år.

Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen.

Om bilen är övergiven kan du anmäla den till oss på kommunen utan att riskera att behöva betala om fordonet står på allmän plats- eller gatumark. Det är även till oss du vänder dig om du vill ha en skrotbil bortforslad från privat tomtmark.

Sidan publicerades