Frågor och svar om nedskräpning

Kommunen ansvarar för renhållning på alla allmänna platser och gator.

Fastighetsägare är ansvariga för att hålla rent på egen mark och gångbanan utanför fastigheten.

Andra aktörer kan bidra till att att skapa bra förutsättningar och förebygga nedskräpning, till exempel erbjuda papperskorgar och minska användning av emballage, prata med kunder/medarbetare om att inte slänga skräp, eller att slänga på rätt sätt.

Du kan själv bidra med mycket. Det första och viktigaste är att alltid slänga skräp i en papperskorg.

Fler tips om att plocka skräp

Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort ogräs, sopa upp och föra bort skräp och sand.

Varje fastighetsägare eller anläggningsägare ansvarar för sina ytor. Om klottret sitter på känsliga eller svåra ytor, anlita professionell hjälp.

Kommunen klottersanerar egna ytor fortlöpande. Efter vårrengöring och så fort vädret tillåter kommer vi, inom centrumfyrkanten, att klottersanera senast 48 timmar efter att vi har fått kännedom om var klottret finns.

Du kan själv tvätta bort enklare klotter i ditt närområde, till exempel på föreningslokalens väggar.

Berätta gärna var det finns klotter eller var det behövs en soptunna. Du gör det enklast via kommunappen eller via felanmälan på webbplatsen: wwww.umea.se/felanmalan.

Sidan publicerades