Risk för halka vid dammbindning

För att hålla nere halten av farliga partiklar dammbinder Umeå kommun tillsammans med Trafikverket vissa centrala vägar. I och med dammbindningen finns risk för hala vägbanor.

Vi dammbinder för att hålla nere partikelhalten av de farliga partiklarna som är mindre än en hundradels millimeter och syns inte för blotta ögat, men de påverkar barn och vuxnas hälsa negativt. Att hålla halterna av partiklar nere är viktigt, då partikelutsläpp är förknippat med förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och allergier.

I Umeå har vi problem med höga halter av partiklar under tidig vår och höst, cirka oktober. Båda dessa perioder är tider då många bilar har dubbdäck men gatorna är torra.

Dammbindning sker då gränsvärdena för PM10 är uppnådda och upptorkning sker. Vi sprider då kalciumklorid, så kallat ”sommarsalt,” på de största gatorna i centrala Umeå för att vägbanan ska bli fuktig och därmed damma mindre. Då fukt tillsätts på vägbanan så kan den därför vara halkig ett par timmar efter att dammbindningsfordonet passerat.

För din och andras säkerhet behöver du därför vara uppmärksam och anpassa hastigheten tills halkan är borta.

Karta över vägar där dammbindning sker.Förstora bilden

Karta som visar vägar där dammbindning sker. Klicka på bilden för att zooma in.

Sidan publicerades