Uteservering, människor som går på gatan

Städning i centrum

Under sommaren sker många aktiviteter i centrum. Det ställer stora krav på kommunens renhållning, men också på dig och alla som vistas i centrum. Vi hjälps åt att hålla rent!

Renhållningsåtgärder på gator och torg

Alla dagar

  • Sopning sker varje dag av torg och gator i centrum.
  • Sopning sker varje morgon på alla torg i centrala stan (från och med början av juni).
  • Under vinterhalvåret sopas markuppvärmda ytor fem gånger i veckan.
  • Spolning sker med högtyckstvätt på torg inklusive scenen på Rådhustorget.
  • I samband med varje sopning töms alla papperskorgar.
  • Papperskorgarna på Rådhustorget töms ytterligare en gång mitt på dagen under delar av sommarperioden (måndag–söndag).

Renhållningsåtgärder parker

Parkerna städas varje morgon alla dagar i veckan. Extra papperskorgar placeras ut inför speciella evenemang i centrum.

Sidan publicerades