Vanliga frågor

Kommunen upprättar varje år en preliminär tidplan för sandsopningen. Sopningen brukar pågå under april och maj.

Sandsopning – se tidplanen

Kommunen ansvarar för renhållningen på alla allmänna platser och gator.

Varje fastighetsägare är ansvarig för att hålla rent på sin egen mark och gångbanan utanför fastigheten.

Andra aktörer kan arbeta med förutsättningar, till exempel papperskorgar och minskat emballage och prata med sina kunder/medarbetare om att inte slänga skräp eller att slänga rätt.

Du som medborgare kan bidra med mycket. Det första och viktigaste är att slänga sitt skräp i papperskorgen.

Fler tips om att plocka skräp

Överhängande grenar från träd och buskar kan skapa problem, trafikfara eller annat hinder för fotgängare och trafikanter. Därför har du som fastighetsägare vissa skyldigheter att se till att fotgängare och cyklister inte får grenar i ansiktet.

Om något händer på grund av skymd sikt, skymda trafikmärken eller skador på snöröjningsfordonen, är det du som fastighetsägare som är ansvarig.

Häckar och buskage

Kommunen har, om den är ägare till gatumarken, rätt att ta bort grenarna om de medför problem, trafikfara eller utgör hinder på något sätt.

Sidan publicerades