konstverk, blomurnor, järnvägsstation, torg, tåg, bil

Järnvägstorget

I november 2013 var arbetet med ombyggnaden av Järnvägstorget klart.

Umeå kommun och Trafikverket har byggt om stationsområdet Umeå Central. En ny gång- och cykeltunnel mellan Järnvägstorget och Haga invigdes i november 2012.

Webbkamera över Järnvägstorget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tunnelen som stadsdelsförbindelse

Tunneln fungerar som en ny stadsdelsförbindelse mellan Haga och centrala Umeå. Den utgör också förbindelsen med järnvägsperrongerna vid Umeå Central. På sidan närmast busstationen och Bågenhuset står nu en stödmur. På andra sidan rampen byggs så kallade gradänger, (trappstegsavsatser), på västra halvan av Järnvägstorget upp mot skulpturen Grön eld. Avsatserna kommer bland annat att användas som cykelparkeringar.

Trafikljus och övergångar

Det finns trafikljus vid två övergångsställen längs Järnvägsallén. Det behövs  övergångar i plan för att människor ska kunna passera mellan perrongerna och busstationen och mellan parkeringarna öster om stationshuset och Järnvägs­torget.

Bussarna och busstationen blir kvar på samma plats som i dag tills vidare. Det finns planer på att i framtiden flytta busstationen norr om Järnvägsallén och då kan övergångarna kanske omprövas. Trafikljus kommer i vilket fall som helst att behövas för biltrafiken in och ut längs Bågenhusen.

Sidan publicerades