cyklist, gångtunnel, konstverket Lev!

Konstverket Lev! i ”Saras tankegång” © FA+/Bildupphovsrätt 2021

Stationstunneln

Passagen ”Saras tankegång” är en hyllning till den lokala författaren Sara Lidman. Det är en väl gestaltad stadsdels­förbindelse där konst och gestaltning tillsammans skapar både en funktionell och vacker plats, vilket bidrar till att skapa trygghet i en miljö som ibland upplevs som otrygg.

Lev! är Sara Lidmans uppmaning till individen. Lev! är också den formella benämningen på den konstnärliga gestaltningen av passagen under Järnvägsallén. Gestaltningen har gjorts till en integrerad del av passagen mellan centrala staden med stadsdelen Haga.

Konst, arkitektur och trygghet

Det är en plats där arkitektur, konst och en trygg miljö samsas. Ytterväggarna i passagen är klädda i glas som föreställer björkar och natur från det västerbottniska landskapet med belysning bakom. De andra väggarna har vit glasmosaik som fångar upp ljuset. Genom tunneln får förbipasserande uppleva citat av den Västerbottniska författaren Sara Lidman, citaten går under namnet Lev! Olika kompositioner av ljud ger ett livfullt inslag som hörs genom högtalare placerade i tunneln.

Genom sin utformning har gång- och cykelpassage också blivit en sevärdhet. Det i sig ökar tryggheten då många använder den både som passage och besöksmål och genom sin närvaro bidrar till allas trygghet på platsen.

Stationstunneln vann arkitekturpris 2014

2014 gick Övre Norrlands arkitekturpris till Umeås nya gång- och cykelpassage vid Järnvägstorget.

Många inblandade i arbetet

Umeå kommun och Trafikverket har tillsammas beställt gång- och cykelpassagen. I arbetet har White Arkitektur anlitats som arkitekt med landskapsarkitekt Mattias Nordström och arkitekt Lennart Sjögren. Ljudverket KB, Per Erik Rylander, har arbetat med ljud och musik. Konsten i passagen är skapad av konstnärskollektivet FA+ Gustavo Aguerre och Ingrid Falk. Entreprenör är NCC Construction AB.

Lev!

Så lyder Sara Lidmans uppmaning till individen. Lev! är också den formella benämningen på den konstnärliga gestaltningen av passagen under Järnvägsallén. Gestaltningen har gjorts till en integrerad del av passagen mellan centrala staden med stadsdelen Haga.

På ett lyhört vis har konstnärskollektivet FA+ utformat en magnifik och mångfacetterad hyllning till en av Sveriges mest betydande författare och opinionsbildare. Sin uppskattning till författaren har allmänheten ytterligare manifesterat igenom att ge platsen det informella poetiska namnet ”Saras tankegång”.

Sidan publicerades