Kajen, säkerhet

Umeå har fått ett nytt ansikte mot älven och en stadspark värd sitt namn. Boende liksom besökare har fått ett unikt utbud av nya mötesplatser.

Stadens centrumkvarter når äntligen ända fram till strandkanten i ett vackert och välordnat möte med älven. Utblickarna över älven förstärks och bjuder in. Bebyggelsen, som tidigare ”hukat sig” bakom vägbanken närmast Kyrkbron, har återfått sin gamla naturliga plats i stadsrummet.

Att ha Umeälven mitt i stan är en fantastisk kvalitet som kommunen vill värna om och lyfta fram, men självklart är även säkerheten viktig.

Skyddsutrustning längs strandpromenaden

Utformningen i Rådhusparken och vid Väven är gjord så att man ska uppmärksamma att man närmar sig älven. Bland annat genom att materialen skiftar och ”bryter av” utformningen. Belysningsstolparna bidrar också till att göra gående uppmärksamma på förändringen.

För att förbättra säkerheten har skyddsutrustningen utökats med flera stegar och livbojar samt räddningsstationer.

Det finns totalt 9 stegar mellan Tegsbron och Rådhusparken. Dessa är gulmålade för att synas bättre och en del är markerade med röda trekantiga skyltar som kan ses från vattensidan.

Stege vid kajen

Sju fristående livbojar är placerade på ett jämnt avstånd längs hela sträckan mellan Gamla bron och Kyrkbron.

Livboj som är uppsatt på en lyktstolpe

Sex räddningsstationer är utplacerade mellan Gamla bron och Kyrkbron.

Räddningsstation vid älven

Bryggan i Rådhusparken är cirka 90 meter lång. Under bryggan sitter parallella horisontella stag i 2 nivåer som kan nås vid hög- och lågvatten.

Därför finns inga staket

Om ett staket ska minska olycksrisken måste det vara tillräckligt högt och inte inbjuda till att klättras på. Med ett högt staket kommer älven inte synas på samma sätt.

Ett lågt staket skulle göra älvskontakten möjlig, men kan också ge en falsk trygghet. Det låga staketet kan leda till att man är mindre uppmärksam och går för nära vattnet.

Kontroll av säkerhet

Kommunen har goda rutiner för kontroll av säkerheten. Utrustningen kontrolleras tre gånger i veckan, året om.

Även om kommunen har ett ansvar för säkerheten, så är vistelsen nära vatten alltid en risk. Det krävs alltid full uppmärksamhet och precis som vid en badstrand bör inte barn springa och leka närmast älven.

Sidan publicerades