Bild på Vasaplan

Foto: Malin Grönborg

Vasaplan

Vasaplan har byggts om till en modern terminal med ökad kapacitet för bussar så att fler kan resa mer hållbart genom att åka buss. Nya Vasaplan invigdes i september 2018.

Ombyggnaden har medfört att det blivit smidigare byten mellan stadsbussar och man behöver bara korsa ett körfält i taget vid passage över Vasaplan. Därmed har trafiksäkerheten blivit bättre och tillgängligheten har ökat. På nya Vasaplan kan du också stämma träff med någon, umgås med vänner eller bara sitta i solen en stund.

Ett fint och levande centrum har stor betydelse i Umeås utveckling. När människor och verksamheter flyttar till Umeå behöver vi se till att staden räcker till för alla. Ombyggnaden innebar också att vi skapat hållbara och effektiva lösningar för el, vatten, värme och avlopp under markytan.

Vasaplan är nu anpassad för att klara både dagens och framtidens resenärer.

Sidan publicerades