Godstrafikprogram Umeå centrum

I takt med att staden växer, dels i ytterområden men även genom förtätning av mer centrala delar, blir problematiken runt godsfrågan mer tydlig. Tanken med godstrafik­programmet för Umeå centrum är att beskriva situationen vad gäller gods i centrala Umeå och belysa vad som kan göras för att komma tillrätta med de problem och utmaningar som har identifierats.

Sidan publicerades