Övriga tillstånd

Försäljning och servering av livsmedel

Miljö- och hälsoskydd ger tillstånd till (tillfällig och permanent) försäljning och servering av livsmedel. Läs mer om regler för livsmedelshantering.

Byggnationer, tält, scener

Du kan behöva bygglov för olika typer av byggnationer, exempelvis tält och scener. Läs mer om när det krävs bygglov och hur du söker det hos Bygglov.

Serveringstillstånd

Miljö- och hälsoskydd, Tillståndsenheten ger tillstånd för servering av alkohol. Innan Miljö- och hälsoskydd fattar beslut ska följande instanser ha beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.

  • Polismyndigheten
  • Skatteverket
  • Brandförsvar och säkerhet
  • Miljö- och hälsoskydd: livsmedel och hälsoskydd

Läs mer om vad som gäller för serveringstillstånd

Trafikanordningsplan

Trafikanordning/skyltsättning kan krävas ur trafiksäkerhet och arbetsmiljösynpunkt för nyttjande av torg, trottoar eller gata. Läs mer om trafikanordningsplan.

Sidan publicerades