Uteservering

Det är Polisen som utfärdar tillstånd för uteservering. Umeå kommun är en remissinstans som yttrar sig utifrån fram­komlighets­aspekt, brandsäkerhet och ur omgivningssynpunkt. Utgångspunkten är de lokala ordningsföreskrifter som gäller för Umeå kommun.

I undantagsfall kan uteserveringar tillåtas under hela året. Upplåten yta ska ha direkt anknytning till restaurangen. Avsteg från denna princip kan ske om placering utanför verksamheten är omöjlig eller olämplig. Generellt ska ytan inramas och minsta fria gångbanebredd ska vara 2 meter. I regel är uteserveringar bygglovspliktiga.

Råd och riktlinjer

Det finns råd och riktlinjer för utformning av uteserveringar. De innebär bland annat att

  • serveringen ska vara inramad
  • det är förbjudet att förankra staket och dylikt i marken, till exempel borra eller fästa på annat sätt
  • uteservering tillhör gatuplanet och ska utformas utan upphöjda trädäck – utformning med trädäck kan tillstyrkas i särskilda fall, men då krävs bygglov
  • dominerande reklam tillåts ej på markiser eller parasoller.

Ansök i god tid

Minst tre månader i förväg rekommenderas.

Sidan publicerades www.umea.se/uteservering