två kvinnor promenerar vid Väven, vinter, snö

Gator

Här får du veta hur du rör dig smidigt i Umeå. Du hittar kartor över 20 mil gång- och cykelvägar, med utplacerade cykelpumpar och cykelräknare. Bra hjälpmedel för bilister är fakta om avstånd, parkering, hastighet, trafikflöden och olycksstatistik med mera. Här listas också aktuella gatuarbeten.

  • Hur ser Umeåbornas resvanor ut?

    Över 140 000 resor registrerades under en stor undersökning av resvanor hösten 2022. Den visar att andelen hållbara resor ökar.
  • Bussgata vid Vasaplan leds om

    I kvarteret Vale vid Vasaplan i centrala Umeå bygger Diös nya kontor och bostäder. I samband med att Diös påbörjar rivningsarbetet i kvarteret har bussgatan som...
Sidan publicerades