två kvinnor promenerar vid Väven, vinter, snö

Trafik och gator

Här får du veta hur du rör dig smidigt i Umeå. Du hittar kartor över 20 mil gång- och cykelvägar, med utplacerade cykelpumpar och cykelräknare. Bra hjälpmedel för bilister är fakta om avstånd, parkering, hastighet, trafikflöden och olycksstatistik med mera. Här listas också aktuella gatuarbeten.

 • Bro i Hörnefors stängs tillfälligt

  Från 20 september till och med 10 oktober stänger vi tillfälligt av gång- och cykelbron mellan kyrkogården och skolan i Hörnefors.
 • Ny omledning av E4 Tomtebo–Täfteå

  Vägarbeten gör att Trafikverket leder om E4-sträckan mellan Umeå och Sävar. Från och med tisdag kväll 14 september klockan 19.00 byts den tidigare omledningen o...
 • Aktiviteter uppmuntrar hållbara resor

  Torsdag 16 september startar den årliga Europeiska mobilitetsveckan. Umeå kommun deltar med en rad aktiviteter, alla ska uppmuntra fler att resa hållbart.
 • Begränsad framkomlighet längs Sjukhusbacken

  Från och med 7 till och med 30 september begränsas framkomligheten längs med Sjukhusbacken. Det är en följd av att vi stänger ner ett av körfälten för reparatio...
 • Grönt ljus för kollektivtrafikprogram

  År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor inom tätorten ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots. För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbar...
Sidan publicerades