två kvinnor promenerar vid Väven, vinter, snö

Trafik och gator

Här får du veta hur du rör dig smidigt i Umeå. Du hittar kartor över 20 mil gång- och cykelvägar, med utplacerade cykelpumpar och cykelräknare. Bra hjälpmedel för bilister är fakta om avstånd, parkering, hastighet, trafikflöden och olycksstatistik med mera. Här listas också aktuella gatuarbeten.

 • Vakin lägger ner brunnslock med poesi

  Fredag 18 november klockan 10.00 lägger det kommunala bolaget Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB, ner det första av 15 brunnslock med poesi på Rådhus...
 • Omledning av gång- och cykelväg Svingen

  Måndag 17 oktober stängs en del av gång- och cykelvägen vid Svingen/Lasarettsbacken på grund av byggnation av nya bostäder. Trafikanter hänvisas till en tillfäl...
 • Hållbart resande måste funka i vardagen

  Hållbart resande är en viktig del i arbetet som ska göra Umeå kommun klimatneutral år 2030. Forskning visar att redan små beteendeförändringar på individnivå ge...
 • Underhållsarbete i Ålidbackens tunnel

  Under perioden 21 september till som längst 31 december utför Umeå kommun underhållsarbeten i tunneln längs Ålidbacken. För att säkerställa en god arbetsmiljö u...
Sidan publicerades