vägvisningspilar på en stolpe

Cykelkartor och vägar

Vartannat år uppdateras cykelkartan för Umeå tätort. Kartan visar cykelvägnätet i centralorten samt i kommundelarna. I centralorten har man delat in gång- och cykelvägnätet i ett huvudvägnät och ett övrigt gång- och cykelvägnät. På kartan kan man se vart huvudvägnätet går samt läsa om vilka prioriteringar som gäller på huvudvägnätet när det gäller sandning, plogning, sopning mm.

Kartan finns i Stadshusets entré och i kommunhörnan i Väven/Stadsbilioteket. Kartan uppdaterades senast 2019.

Du kan även ladda ned cykelkartan som pdf.

Sidan publicerades