vägvisningspilar på en stolpe

Cykelkartor och vägar

Vartannat år uppdateras cykelkartan för Umeå tätort. Kartan visar cykelvägnätet i centralorten och i kommundelarna. I centralorten har man delat in gång- och cykelvägnätet i ett huvudvägnät och ett övrigt gång- och cykelvägnät. På kartan kan du se vart huvudvägnätet går och läsa om vilka prioriteringar som gäller på huvudvägnätet när det gäller sandning, plogning, sopning med mera.

Kartan finns i Stadshusets entré och i kommunhörnan i Väven/Stadsbilioteket. Kartan uppdaterades senast 2019.

Ladda ner cykelkarta , 15.3 MB. (pdf, 15 MB)

Sidan publicerades