lådcykel, kajen, älven

Ett smart och hållbart färdsätt

Umeå kommun kommer att delta i SKR:s referensgrupp för ökad säker cykling (ett regeringsuppdrag). Syftet med referensgruppen är kunna göra det både enklare och mycket mer effektfullt för kommuner som vill satsa på ökad och säker cykling i kommunen och göra det säkrare för cyklisterna, allt enligt den nationella cykelstrategin.

I referensgruppen har man diskuterat kriterier för bra beteendepåverkande insatser för ökad cykling och genomfört en enkät bland kommunerna i Sverige för att hitta goda exempel. Fyra Umeå-aktiviteter hamnade bland de som rankades bland de 20 främsta, bland annat har Ubike uppmärksammats.

Statistiken för U-bike visar på ett rekordstort användande i maj 2018.

Sidan publicerades