Godsnätverk

Godsnätverk för Umeå centrum ses ett par gånger per år och diskuterar aktuella frågor rörande gods.

Godstransporter inom staden har under senare tid mer och mer uppmärksammats som en stor utmaning framför allt i snabbt växande städer såsom Umeå. Förutom samhället (kommunen) finns stark påverkan från främst transportörer, varuägare, fastighetsägare och fordonstillverkare. Mångfalden av intressenter gör att problembilden blir svår att kommunicera och förstå samt att ingen har ägandeskap över helheten.

I och med mångfalden inom intressentgruppen är det en självklarhet att Umeå kommun tillsammans med andra aktörer ska jobba med den här frågan.

Medlemmar i nätverket

Förutom representanter från Umeå kommun medverkar dessa aktörer:

Helena Johansson (VAKIN)

Frida Sandén (Upab)

Göran Danielsson (Sveriges Åkeriföretag Norr)

Mona Lidén (Utopia)

Rolf Burlin (FUCEF)

Owen Laws (MOVEBYBiKE)

Anders Alfredsson (Allstar)

Sidan publicerades