Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

tecknade bilar, bussar, cyklar, barnvagnar, människor, barn

Mobilitetsbokslut

Umeå kommun arbetar för en attraktiv och hållbar stad. Fler resor med hållbara färdsätt är viktiga. Vi har tagit fram ett mobilitetsbokslut (som ersätter det tidigare cykelbokslutet). Mobilitetsbokslutet beskriver åtgärder, satsningar och nyckeltal inom trafikmätningar, beteendepåverkan, gods, parkering, cykel, fotgängare och kollektivtrafik.

Mobilitetsbokslutet ska beskriva läget, ge en god överblick över vad som har skett under året men även handla om arbetet framåt. Det ska blir tydligt och lättare för alla att jämföra år från år vad vi planerar och vad som genomförs.

Mobilitetsbokslut, pdf

Sidan publicerades