Stöd till konstnärer

 

Ateljéer

I dag finns ett trettiotal kommunalt subventionerade ateljéer fördelade på tre ateljéhus med placering i Röbäck, Umestan och Haga i Umeå.

Ateljéhusen drivs i föreningsform och mot tar årligen ett kommunalt hyresbidrag från Umeå kommun. Subvention av lokalhyror har också fyra föreningsdrivna verkstäder för grafik, keramik, bronsgjuteri och textil. De har sina lokaler i Kulturmejeriet i Röbäck, där också konstnärsdrivna ”Röbäcks Glas & lera" huserar. Sammanlagt finns det ungefär 100 konstnärer och konsthantverkare som använder lokalerna. För information om exempelvis medlemskap och väntelista, kontakta oss på konstverksamheten så förmedlar vi kontaktuppgifter till föreningen du önskar komma i kontakt med.

Projektateljé för korta vistelser

Umeå kommun hyr en projektateljé i Kyrkskolans ateljéförening på Översten, Umestan. Ateljén disponeras av internationella gästande konstnärer inom Iaspis-samarbetet under deras vistelser i Umeå. Övrig tid finns möjlighet för yrkesverksamma konstnärer, (enligt Konstnärernas riksorganisations KRO:s kriterier) Länk till annan webbplats.inom bild/form-området att ansöka om 1-3 månaders vistelse, kostnadsfritt. Rummet är 12 kvm och ligger i en korridor med andra konstnärsateljéer med ett gemensamt kök. Ateljén är enkelt utrustad, se bilden nedan. Är du intresserad av en vistelse? Mejla en intresseanmälan med en kort presentation om dig själv och vad du tänker dig arbeta med för material och/eller projekt, samt önskad vistelsetid. Mejla till: moa.krestesen@umea.se

Projektateljén

Konstinköp

Kulturförvaltningen har ett årligt investeringsanslag som används för konstinköp. De inköp som görs placeras ut i kommunala miljöer där konst efterfrågas. Inköpen görs från gallerier och konsthallar där yrkesverksamma konstnärer presenteras professionellt.

Konstnärlig gestaltning

I anslutning till kommunal nybyggnation berikas miljöer med lös konst och /eller konstnärliga gestaltningar.

Utställningslokaler

Kulturverksamheten stödjer ett flertal utställningslokaler och anledningen är tvådelad; Yrkesverksamma konstnärer ges då goda möjligheter att genom utställningar möta en publik. På samma gång erbjuds publiken ett brett och varierat utbud av konstupplevelser.

Umeå konsthall

Utställningsrummet i Väven.

Vita kuben

Vita kuben invigdes 2002 som ett välutrustat rum för konst, baserat på ljud, video och performance, för konstnärliga uttryck av tillfällig och prövande karaktär. Vita kuben skapades för att göra dessa konstformer mer tillgängliga och därmed öka medvetenheten om den samtida konstens många uttryckssätt hos en bredare publik. Vita kuben drivs och administreras gemensamt av Umeå kommuns kulturförvaltning och Norrlandsoperan.

Galleri Verkligheten

Galleri Verkligheten är ett ickekommersiellt konstnärsdrivet projektrum som startades 2001. I den före detta rälsbuss­fabriken på Pilgatan 16 blandas olika konstformer med varandra, etablerat med oetablerat och lokalt med internationellt. Sedan starten stödjer Umeå kommun och Region Västerbotten verksamheten via lönemedel, vilket innebär att två konstnärer per år anställs under sexmånadersperioder.

Galleri Verkligheten
Pilgatan 16
903 31 Umeå
090-10 99 00

Sidan publicerades