Utställningen Tillvaron som klot - Berättelser från konstarkivet i Umeå konsthall

Utställningen "Tillvaron som klot - Berättelser från konstarkivet" i Umeå konsthall

Umeå konsthall

Med uppdraget att stärka den lokala konstscenen och skapa förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer att verka i Umeå, ligger konsthallens fokus på konstnärerna i närområdet tillsammans med ett urval av samtida svenska och internationella utövare.

Vi vill skapa förutsättningar för upplevelser som speglar olika idéer och arbetssätt inom det samtida bild- och formområdet. Med syftet att engagera och ge ingångar till aktuella utställningar och projekt, samarbetar vi både inom Väven, med andra institutioner, föreningar och enskilda utövare.

Med en verksamhet som länkar samman konst och pedagogik, vill vi vara både inkluderande och utmanande, där olika människors erfarenhet tas till vara för att skapa upplevelser och dialog.

Yrkesverksamma konstnärer

Är du yrkesverksam konstnär och vill samarbeta med Umeå konsthall?

Möjligheter till samarbete för konstnärer

Besök och öppettider

Umeå konsthall har samma öppettider som Umeå stadsbibliotek, klicka här för aktuell information. Länk till annan webbplats. Under perioder är konsthallen stängd för omhängning, här hittar du information om aktuell utställning.

Aktuell information hösten 2022
Under perioden 19 september - 26 oktober är Umeå konsthall, liksom övriga verksamheter på plan 3 i Väven, stängd för golvslipning. Vi öppnar torsdag den 27 oktober, klockan 18, med vernissage för Johan Frids utställning Kvarglömda skuggor. Varmt välkomna! Läs mer om utställningen här.

Sidan publicerades