Utställningen Tillvaron som klot - Berättelser från konstarkivet i Umeå konsthall

Utställningen "Tillvaron som klot - Berättelser från konstarkivet" i Umeå konsthall

Umeå konsthall

Med uppdraget att stärka den lokala konstscenen och skapa förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer att verka i Umeå, ligger konsthallens fokus på konstnärerna i närområdet tillsammans med ett urval av samtida svenska och internationella utövare.

Vi vill skapa förutsättningar för upplevelser som speglar olika idéer och arbetssätt inom det samtida bild- och formområdet. Med syftet att engagera och ge ingångar till aktuella utställningar och projekt, samarbetar vi både inom Väven, med andra institutioner, föreningar och enskilda utövare.

Med en verksamhet som länkar samman konst och pedagogik, vill vi vara både inkluderande och utmanande, där olika människors erfarenhet tas till vara för att skapa upplevelser och dialog.

Yrkesverksamma konstnärer

Är du yrkesverksam konstnär och vill samarbeta med Umeå konsthall?

Möjligheter till samarbete för konstnärer

Besök och öppettider

Information covid-19
Uppdaterad 2021-03-02

Med anledning av Region Västerbottens skärpta restriktioner har Umeå kommuns kulturförvaltning beslutat att stänga Umeå konsthall till och med 2 maj 2021. Vi uppdaterar här på webben kring när vi kan öppna igen.

Umeå konsthall
Storgatan 46 A
Väven, plan 3

Sidan publicerades