Utställningen Tillvaron som klot - Berättelser från konstarkivet i Umeå konsthall

Utställningen "Tillvaron som klot - Berättelser från konstarkivet" i Umeå konsthall

Umeå konsthall

Med uppdraget att stärka den lokala konstscenen och skapa förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer att verka i Umeå, ligger konsthallens fokus på konstnärerna i närområdet tillsammans med ett urval av samtida svenska och internationella utövare.

Vi vill skapa förutsättningar för upplevelser som speglar olika idéer och arbetssätt inom det samtida bild- och formområdet. Med syftet att engagera och ge ingångar till aktuella utställningar och projekt, samarbetar vi både inom Väven, med andra institutioner, föreningar och enskilda utövare.

Med en verksamhet som länkar samman konst och pedagogik, vill vi vara både inkluderande och utmanande, där olika människors erfarenhet tas till vara för att skapa upplevelser och dialog.

Yrkesverksamma konstnärer

Är du yrkesverksam konstnär och vill samarbeta med Umeå konsthall?

Möjligheter till samarbete för konstnärer

Besök och öppettider

Uppdaterad 2021-04-29

Umeå konsthall öppnar igen från och med måndag den 3 maj!

Vi följer rådande riktlinjer och antal besökare är max. 8 personer som får vistas samtidigt i lokalen. Vi ber er att visa hänsyn och hålla avstånd till varandra. Följ anvisningarna för ingång och utgång på plats. Umeå Konsthall har samma öppettider som Umeå Stadsbibliotek, se länk: Umeå stadsbibliotek - Minabiblioteklänk till annan webbplats

Umeå konsthall
Storgatan 46 A
Väven, plan 3

Sidan publicerades