Avgifter för att hyra kommunens mark

Då polistillstånd beviljats debiterar kommunen hyra för upplåtelsen enligt den taxa som fastställts av kommun­full­mäktige.

Du betalar en avgift till polisen för ansökan och till kommunen betalar du avgifter för markhyra, el och eventuella skylt­sättnings­kostnader med mera. Avgiften betalas för hela upplåtelsen för innevarande år i anslutning till tillträdet.

Taxor och avgifter för att hyra kommunens mark

Taxan är uppbyggd enligt följande modell och består av ett antal faktorer. Under Mer information hittar du kommunens fullständiga taxor och avgifter för att hyra offentlig plats.

Arealavgift

Arealavgift (kvadratmeter per dygn) varierar utifrån typ av upplåtelse beroende på om det är ett evenemang, ute­servering, försäljning, om du ska bygga eller renovera samt för att sätta upp skyltar och affischer. Det varierar också beroende på vilken zon du tänker hyra mark på.

Zoner

  1. Rådhustorget, Renmarkstorget, Rådhusesplanaden (mellan Rådhus­torget och Nygatan), på gågatan på Kungsgatan mellan Renmarkstorget och Vasagatan, Rådhusparken, Årstidernas park och Vasaplan.
  2. Centrumfyrkanten i Umeå (undantaget platserna i zon 1), Döbelns park och Broparken. Med centrumfyrkanten menas det område som i norr och söder avgränsas av Järnvägsallén och Umeälven, i väster och öster av Västra Esplanaden och Östra Kyrkogatan.
  3. Övriga delar av Umeå kommun.

Övriga avgifter

Det kan vara extra el (utöver 16 ampere), städning eller besiktning.

Om skador uppstår på den plats du hyr sker städning och återställning av Umeå kommun, Gator och parker, på sökandes bekostnad.

För att undvika extra kostnader, tänk på att ansökan som du skickar in behöver vara komplett och ange hela den tids­period som du söker för.

Sidan publicerades www.umea.se/avgiftevenemang