Avboka skolbil, ändra tid

Tiderna för hämtning och lämning med skolbil är fasta. Om eleven ska besöka sjukvård eller exempelvis göra tandläkarbesök ansvarar vårdnadshavaren för transporten.

Du kan avboka per telefon dygnet runt

Ring och avboka varje dag ditt barn inte ska åka så slipper skolbilen köra i onödan.

Elev i grundskola: Taxi Kurir 090-18 18 18

Elev i särskola: Umeå taxi 090-77 00 00

Eftersök av bil

Om bil inte kommer kontakta taxi på ovanstående telefonnummer.

Avbokning flera fasta dagar i rad

Kontakta skolskjutshandläggare vid avbokning av flera fasta dagar i rad, så även vid påbokning. Kontakta skolskjutshandläggare.

Ändringar av skolskjuts som beror på fasta schemaändringar och ändring av bostadsadress ska meddelas minst 10 dagar i förväg till skolskjutshandläggaren.

Inställda lektioner

I de fall lektioner ställs in exempelvis för att läraren är sjuk så ska skolans personal ansvara för barnen till dess att skolskjutsen kommer. Ombokning av skolbil görs inte.

Väntetider

Väntetider för resande elever kan inte helt undvikas men en målsättning är att det inte ska överskrida mer än en timme per dag. Den tid alla elever har från att de kommer till skolan och lektionen börjar samt då skoldagen slutar och elever åker hem räknas inte som väntetid. Elever som väntar på skolskjuts i slutet av skoldagen ska ges möjlighet att vistas inomhus.

Sidan publicerades