Busskort för grundskoleelever

Busskortet gäller för resor till och från skolan, två enkelresor per dag. Busskortet gäller ej under lov. Busskortet används så länge eleven går på skolan. Det innebär att kortet behålls av eleven under sommarlovet. Första månaden på höst­terminen måste minst en resa göras, för att kortet ska laddas med resor för det nya läsåret.

Busskortet är personligt

Busskortet ska visas för biljettmaskinen vid varje resa. Byte till annan linje måste ske inom två timmar från resans början. Busskortet är personligt och eleven måste vara beredd att kunna legitimera sig.

Trasigt eller borttappat busskort

Om elevens busskort är trasigt och inte fungerar ska det bytas ut, skolskjutshandläggaren hjälper till med det. Borttappade busskort ska rapporteras till skolskjutshandläggaren som ordnar ett nytt kort. Från och med andra bytet debiteras 200 kronor för nytt borttappat busskort.

Mer information

Kontakt

Vid borttappat eller trasigt busskort, byte av skola eller ny adress, kontakta

skolskjutshandläggare

Sidan publicerades