Synpunkter och klagomål på skolskjuts

Om du har synpunkter eller klagomål kring skolskjuts så kontakta er skolas skolskjutshandläggare.

Om skolskjutsen är försenad till skolan, eller vid upphämtning efter skoldagens slut med minst 10 minuter, meddela din skolskjutshandläggare.

Sidan publicerades