Synpunkter och klagomål på skolskjuts

Alla synpunkter och klagomål viktiga för oss. Vi använder dem som underlag när vi utvecklar och planerar vår verksamhet. Kontakta den egna skolans skolskjutshandläggare om du har synpunkter eller klagomål kring skolskjuts.

Är taxin försenad till skolan eller vid upphämtning efter skoldagens slut med minst 10 minuter, ska du skicka in en anmälan om avvikelse till din skolskjutshandläggare. Skicka i första hand ett mejl innehållande:

  • Berörd elev
  • Elevens skola och klass
  • Datum då händelsen inträffade
  • Klockslag
  • Kortfattad beskrivning av händelsen

Gäller dina synpunkter skolskjuts med Länstrafiken?

Gäller frågan ett busskort som inte fungerar, kontakta den egna skolans skolskjutshandläggare.
Vid andra synpunkter gällande Länstrafiken, vänligen kontakta Länstrafikens kundservice Länk till annan webbplats..

 

Sidan publicerades