Förskolor och omsorg

Förskolor för barn 1–5 år

Förskolan bedriver utbildning och omsorg enligt förskolans läroplan och arbetar bland annat med språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö.

Kommunala förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fristående förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över alla förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolor med anpassad verksamhet för barn 1–5 år

Inom Umeå kommun finns förskolor anpassade för barn med allergi, hörselnedsättning och generell språkstörning.

Mer information

Förskola på nationellt minoritetsspråk 1–5 år

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, meänkieli och samiska. Vårdnadshavare kan ansöka om plats på förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.

Mer information och e-tjänst för att ansöka

Pedagogisk omsorg för barn 1–13 år

Pedagogisk omsorg erbjuds i stället för förskola och fritidshem och bedrivs i huvudsak i dagbarnvårdarens hem. Förskolans läroplan är vägledande i arbetet och Skollagen styr verksamheten.

Kommunal pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fristående pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omsorg på kvällar, nätter och helger för barn 1–13 år

Barn 1–13 år som har behov av omsorg under kvällar, nätter och helger kan få plats på Aftonstjärnan som ligger på Berghem, Skidspåret 6, i Umeå. Denna omsorg är till för barn vars föräldrar arbetar på obekväm tid.

Läs mer om Aftonstjärnans verksamhet och ansökan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna förskolor för barn 0–6 år

I Umeå finns flera öppna förskolor. Socialtjänsten har ansvar för verksamheten. Förskolorna är öppna för alla barn i åldrarna 0–6 år.

Läs mer om öppna förskolor

Sidan publicerades