Förskola på finska

I stadsdelen Sofiehem finns förskolan Lundagård med två avdelningar på finska. Här är alla pedagoger finsktalande och barnen uppmuntras att prata finska med varandra.

Genom sagor och berättelser, rim och ramsor, klassisk barnlitteratur, sånger och musik, teman, färger, svåra ord med mera får barnen möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål med sin mångkulturella identitet.

Fördjupade kunskaper

De finska, sverigefinska och svenska traditionerna och högtiderna uppmärksammas i samarbete med föräldrarna. Barnen deltar också i olika gruppaktiviteter tillsammans med barn från de andra avdelningarna där det talas svenska. På så sätt fördjupas barnens kunskaper i finska samtidigt som de får en daglig och naturlig tillgång även till svenskan.

Läs mer på Lundagårds förskolas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tietoa suomeksi

Språkstärkande aktiviteter

Genom så kallade språkduschar på finska, meänkieli och samiska erbjuds aktiviteter som väver ihop språkandet från det lilla barnet till eleven som går i grundskolan och erbjuds modersmålsundervisning.

Läs mer om språkduschar

Notera i e-tjänsten: Välj område Ålidhem, Välj sedan Förskolan Lundagård Finsk.

Mer information

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetetspråk. De är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetspråken är finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och deras kultur.

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att barn som har rätt till förskoleplats också ha rätt till en plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.

Läs mer om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontakt

För frågor om ansökan, kontakta Pedagogiska placeringsenheten

För frågor om verksamheten:

Malin Elfving
rektor
070-560 12 14
malin.elfving@umea.se

Sidan publicerades