Lärarpraktik, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av lärarutbildningen som genomförs i förskolor och skolor. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen syftar till att:

  • förankra teori i konkreta och praktiska erfarenheter
  • relatera ämneskunskaper och urval av ämnesstoff till läroprocesser
  • utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen
  • utveckla samarbetsförmåga både i arbetslag och tillsammans med barn och elever.

Samordnarna är länken mellan lärarutbildningen och Umeå kommun och genomför placering av studenter på förskolor och skolor.

Kontakt med samordnare

Samordnare för- och grundskolan
Katarina Lindinger
070-688 04 70
katarina.lindinger@umea.se

Samordnare, Dragonskolan
Lena Edqvist, rum A 414
070-222 97 25
lena.edqvist@umea.se

Samordnare, Midgårdsskolan
Elin Sjöström
090-16 59 58
elin.sjostrom@umea.se

Sidan publicerades