Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Lärarpraktik, VFU

VFU, verksamhetsförlagd utbildning, är den del av lärarutbildningen som genomförs i förskolor och skolor.

VFU bidrar ytterligare till den positiva spiral där praktisk verksamhet utvecklar teorin samtidigt som teorin grundar för praktiskt utveckling.

Vi välkomnar de studenter som ska göra sin VFU hos oss i Umeå kommun. Vi ser fram emot att fler lärare medverkar som lokal VFU-handledare och provar glädjen i att handleda studenter samt delge sina erfarenheter till våra blivande kollegor.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen syftar till att:

  • förankra teori i konkreta och praktiska erfarenheter
  • relatera ämneskunskaper och urval av ämnesstoff till läroprocesser
  • utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen
  • utveckla samarbetsförmåga både i arbetslag och tillsammans med barn och elever.
Sidan publicerades