Lärarpraktik, VFU

VFU, verksamhetsförlagd utbildning, är den del av lärarutbildningen som genomförs i förskolor och skolor.

VFU bidrar ytterligare till den positiva spiral där praktisk verksamhet utvecklar teorin samtidigt som teorin grundar för praktiskt utveckling.

Vi välkomnar de studenter som ska göra sin VFU hos oss i Umeå kommun. Vi ser fram emot att fler lärare medverkar som lokal VFU-handledare och provar glädjen i att handleda studenter samt delge sina erfarenheter till våra blivande kollegor.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen syftar till att

  • förankra teori i konkreta och praktiska erfarenheter
  • relatera ämneskunskaper och urval av ämnesstoff till läroprocesser
  • utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen
  • utveckla samarbetsförmåga både i arbetslag och tillsammans med barn och elever.

Samordnarna är länken mellan lärarutbildningen och för- och grundskolor samt gymnasiet inom Umeå kommun, exempelvis när lärarstuderande genomför VFU. Samordnarna ansvarar för olika geografiska skolområden. I varje skolområde finns förskolor och grundskolor.

Kontakt med samordnare

Samordnare för- och grundskolan
Katarina Lindinger
070-688 04 70
katarina.lindinger@umea.se

Samordnare, Dragonskolan
Lena Edqvist, rum A 414
070-222 97 25
lena.edqvist@umea.se

Samordnare, Midgårdsskolan
Elin Sjöström
090-16 59 58
elin.sjostrom@umea.se

Sidan publicerades