Avståndsregler

Avståndet till skolan

Regler för att få skolskjuts är att eleven:

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och inte har någon skola inom tre kilometer från folkbokföringsadressen.
  • går i årskurs 4–9 och inte har någon skola inom fyra kilometer från folkbokföringsadressen.

Anvisad skola dit skolskjuts anordnas läsåret 2023–2024 , 141.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anvisad skola dit skolskjuts anordnas läsåret 2024 , 162.2 kB, öppnas i nytt fönster. , 141.3 kB, öppnas i nytt fönster.2025 , 162.2 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Om vägen mellan hem och skola inte är trafiksäker, även om avståndet är kortare än det som anges i reglerna.
  • Om ditt barn inte kan ta sig till skolan på grund av funktionsnedsättning.
  • Om ditt barn av andra särskilda omständigheter har behov av skolskjuts.

Kontakta din rektor som hjälper dig att fylla i en ansökan om avsteg från skolskjutsreglementet.

Avståndet till hållplats

Elever som har långt till hållplatsen där bussen stannar har rätt till anslutningsbil om:

  • elev i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har en kilometer till hållplats,
  • elev i årskurs 4–6 och har två kilometer till hållplats,
  • elev i årskurs 7–9 och har tre kilometer till hållplats.

Resor i samband med praktik

Elev som har sin praktikplats längre än fyra kilometer från bostaden har rätt till fri bussresa mellan bostaden och praktikplatsen. Läs mer och ansök om busskort.

Sidan publicerades