Buller i hemmet

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera starkt från en person till en annan. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnaden, från fläktar, hissar eller tvättstugor.

Buller inomhus

För mycket buller i vardagen kan göra att du känner dig trött och får svårt att koncentrera dig. Buller kan också leda till att du får svårt att somna och att sova gott. Enligt de allmänna råden bör en ekvivalent ljudnivå på 30 dBA inte överskridas i bostadsutrymmen. Om det handlar om ljud från musikanläggning, är riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån 25 dBA.

Om du störs av buller i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som det bullrar och försök att sakligt beskriva hur det låter. Det gör det lättare för din fastighetsägare att undersöka vad det är som stör.

Om du inte får hjälp av din fastighetsägare kan du kontakta miljö- och hälsoskydd. Störs du av buller från industrier eller andra företag kan du också kontakta miljö- och hälsoskydd. Använd gärna blanketten som du hittar nedan.

Höga ljudnivåer

Alltför ofta utsätter vi oss för skadliga ljudnivåer utan att uppfatta dem som buller. Skador på hörseln kan komma sakta om man under längre tider utsätter sig för höga ljudnivåer. Vid tillräckligt höga ljudnivåer kan skador uppstå omedelbart. På gym, krogar, diskotek, konserter och i andra situationer kan ljudnivån ibland vara så hög att det finns risk för hörselskador. Hörselskadorna kan medföra besvär resten av livet för dem som drabbas.

Klagomål om buller

Om du vill gå vidare med ett klagomål på buller kan du anmäla det via vår e-tjänst:

Sidan publicerades