Skärmdump från Namnkartan med utsnitt från Umeå centrum

Klicka på bilden för att öppna namnkartan.

Namnkartan

Du har kanske funderat på varför en gata, park eller torg har fått ett visst namn? I namnkartan redovisas historia och fakta om varför gator, parker och torg i Umeå kommun heter som de gör. Här finns information om över 1 500 namn.

Öppna namnkartan i fullskärm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartan är ett sätt att samla och dokumentera kunskap om namn i Umeå kommun. Fortfarande finns det luckor, vi vet helt enkelt inte alla namns ursprung. Om du vet mer om någon gata eller plats har du möjlighet att lämna uppgifter direkt i kartan. Alla uppgifter som kommer in granskas och godkänns innan de publiceras.

Allt eftersom nya områden byggs och nya gator, parker och torg namnsätts så kommer namnkartan att fyllas på med ny information. Kartan kommer att utvecklas med fler funktioner. Till vissa namn kommer det även att finnas länkar till fotografier, kartor eller fördjupande litteratur.

Olika namntyper

Det finns tre olika typer av namn: kategorinamn, namn med historisk anknytning och memorialnamn. Exempel på kategorier av namn är musik (Rödäng) eller fåglar (Mariehem). Historisk anknytning är namn som kan förknippas med hur det ser ut på platsen: namn på berg, sjöar, vikar, ängar med mera. Memorialnamn är namn uppkomna för att hedra en person, till exempel Frida Åslunds gränd.

Vem beslutar om namnet?

Stadsfullmäktige, kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden är de politiska organ som har haft uppgift att besluta om nya namn. Åren 1959–1989 bereddes namnen av en namnkommitté, sedan år 1990 av en speciellt utsedd ortnamnshandläggare i kommunen. Vissa namn har tillkommit genom beslut i municipalstyrelserna eller kommunfullmäktige för orterna Teg, Backen, Holmsund, Obbola, Hörnefors, Holmön, Djupvik och Sävar som år 1965 uppgick i Umeå stad och sedermera Umeå kommun år 1971.

Läs mer om namngivning

Sidan publicerades