Gränsutvisning

Lantmäteriavdelningen utför gränsutvisning, där fastighetsgränser utreds och markeras med träläkt/stakkäppar. Denna markering är inte juridiskt bindande. För en mer precis och bestående markering krävs fastighetsbestämning genom ett förrättningsärende, kontakta då Kommunala lantmäterimyndigheten.

För mätningstekniska uppdrag tillämpas timtaxa. Lägsta debiterbar tid är 1,5 timmar. Moms tillkommer.

Sidan publicerades