Mätningsuppdrag

Gränsutvisning

Lantmäteriavdelningen utför gränsutvisning som ett mätningstekniskt uppdrag. Då utreds fastighetsgränser och de markeras med träläkt/stakkäppar på marken. Det finns fall då gränsutvisning inte kan utföras, till exempel då det efter utredning fortfarande är osäkert var fastighetsgränsen går.

Markeringen med träläkt/stakkäppar är inte juridiskt bindande. För en mer precis och bestående markering krävs fastighetsbestämning genom ett förrättningsärende, kontakta då Kommunala lantmäterimyndigheten.

För mätningstekniska uppdrag tillämpas timtaxa. Lägsta debiterbar tid är 2 timmar. Moms tillkommer. Länk till taxa finns längre ner.

Beställ mätningsuppdrag

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Önskad tidpunkt för uppdraget
Önskad tidpunkt för uppdraget
Anges gärna med en veckas framförhållningMer information

Taxa för byggnadsnämndens verksammheter hittar du på kommunens sida för avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades www.umea.se/matningsuppdrag