Koordinatsystem och transformationstjänster

Vid projektering, byggnationer och planering används geografiska data i form av kartor, ritningar, tabeller, objekt, mätpunkter och så vidare. I arbetet används varierande programvaror och verktyg vilket kan resultera i en mängd olika koordinatsystem och filformat. För att möjliggöra utbyte och kunna kombinera data kan materialet behövas likställas.

Sedan 2007 använder Umeå kommun koordinatsystem SWEREF 99 20 15 i plan och RH 2000 i höjd. Dessa är stark knutna till de nationella koordinatsystemen SWEREF 99 TM och RH 2000.

Har ni behov av transformering eller konvertering? Lantmäteriavdelningen kan hjälpa till med transformering eller konvertering mellan olika system och format (.dwg, .csv, .shape, .tab, .dxf med flera).

Transformationsverktyg är Lantmäteriets FME och G-trans.

Pris: timtaxa

Lägsta debiterbar tid är 1,5 timmar.

Sidan publicerades