Stompunkter

Stompunkterna är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation, fastighetsbildning och inmätning.

Lantmäteriavdelningen ansvarar för kommunens stomnät och tillhandahåller stompunkter, polygonpunkter, triangelpunkter och höjdfixar.

Via vår webbaserade stompunktskarta går det att söka punkter och få fram punktens koordinater samt punktbeskrivning. Det går även att rapportera in fel. Tjänsten är kostnadsfri och anpassad för alla typer av skärmar så att du lätt ska kunna komma åt punkterna även ute i fält.

bild på stompunktskarta
Sidan publicerades