Planförfaranden enligt PBL mellan 2011-2014

(PBL 2010:900)

Vid framtagande av detaljplaner som har påbörjats mellan 2 maj 2011 och 31 december 2014 gäller tidigare regler i plan- och bygglagen.

Det innebär att planer som har påbörjats under denna tid även i fortsättningen ska handläggas med normalt eller enkelt planförfarande. Se mer under Planförfaranden enligt PBL före 2011.

Sidan publicerades