Stäng

Varför 200 000 invånare?

Umeå är attraktivt och allt fler vill flytta hit och bo här med oss. Att staden växer är något bra, vi vill att Umeå ska fortsätta växa. I dag flyttar ungefär 7 000 människor hit varje år. Vi ska fortsätta att välkomna alla, se möjligheter och planera för en stad med 200 000 invånare år 2050. Nya Umeåbor bidrar med mångfald, talang, kunskap och idéer. Nya idéer som till exempel blir till nya företag, som ger en mer varierad arbetsmarknad. Med fler blir Umeå en mer spännande plats.

För Umeå är inte ”fullt”, tvärtom blir Umeå bättre när fler människor och verksamheter flyttar hit, men det krävs planering.  Människor behöver bostäder och företag behöver platser att etablera sig på. Det behövs lokaler att arbeta i, förskolor och skolor, butiker och frisörer. Det behövs parker, föreningar, konsertlokaler, idrottsplatser, bibliotek och andra mötesplatser. Det behövs gator, kollektivtrafik, cykelbanor och mycket annat. När fler flyttar hit blir vi fler som via skattsedeln delar på kostnaderna för allt det här. Det gör att Umeå kan fortsätta utvecklas och erbjuda Umeåborna mer och bättre service. 

Men Umeå ska inte växa till vilket pris som helst. Hållbarhet och Umeåbornas behov är utgångspunkten i planeringen och driften av staden. Det ger ett Umeå som utvecklas hållbart, som välkomnar, möjliggör och tryggar människor och verksamheter i dag och i morgon. Ett Umeå med möjligheter för alla.

Läs mer i översiktsplanen under rubriken Umeå mot 200 000 invånare.

Sidan publicerades