Skolor

Större behov när Umeå växer

När Umeå växer ökar såklart också antalet skolelever. Under åren 2018–2028 förväntas behovet i grundskolan öka med cirka 2000 elever. Det är väldigt positivt för Umeå men också en utmaning.

För att möta denna ökade efterfrågan behöver kommunen skapa fler platser i grundskolan. Ett arbete pågår med att ta fram en ny skolstruktur. Tanken är att det ska bli plats för fler elever i grundskolan och att fler elever i låg‐ och mellanstadiet ska kunna gå i en skola nära hemmet. Den nya skolstrukturen ska även bidra till en mer likvärdig skola där alla elever får ämnesundervisning med behöriga och legitimerade lärare. Detsamma gäller givetvis också förskolebehovet. Här kommer det både att handla om att bygga ut befintliga förskolor eller bygga nya. För tillfället pågår ett antal projekt där kommunen antingen bygger om befintliga skolor och förskolor eller bygger nya.

Ombyggnad av Maja Beskowskolan

Före detta Östra gymnasiet/Fridhemsgymnasiet har helrenoveras för att skapa en modern skola för framtiden med två skolformer gemensamt. Totalt kommer skolan att ha cirka 1 600 elever, 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet. Den nya skolan har invigts och heter heta Maja Beskowskolan.

Lundagård

Umeå kommun bygger ett samverkanshus med vård‐ och omsorgsboende, förskola och produktionskök vid Studentvägen på Ålidhem/Sofiehem. Byggnaden är klar hösten 2019.

Haga förskola i ny tappning

En ny större och mer ändamålsenlig förskola byggs på Haga. Sex avdelningar på två plan där tre avdelningarna på bottenplan blir helt hörselanpassade.

Sidan publicerades