EU-samarbete

Umeå kommun orienterar sig aktivt mot omvärlden och jobbar ständigt med att vidareutveckla sina internationella kontakter. Deltagande i och stöd för EU-projektarbeten och liknande internationella insatser är en självklarhet, likväl som deltagande i övriga internationella samarbeten.

Mer information

EU:s fonder och program Öppnas i nytt fönster.

På gång inom EU

Två gånger per år ger Sveriges kommuner och regioner ut rapporten På gång inom EU. Här hittar du information om det senaste som hänt och kommer att hända inom EU:s institutioner som på ett eller annat sätt påverkar kommuner och regioner i Sverige.

På gång inom EU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (rapport från SKR)

EU-upplysningen

EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.

www.eu-upplysningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

North Sweden

North Sweden European Office (North Sweden) är Norrbottens och Västerbottens gemensamma EU-kontor.

www.northsweden.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europa Direkt Västerbotten

Europa Direkt Västerbotten drivs som ett informationsnätverk av EU-kommissionen tillsammans med lokala partners. Syftet är att svara på frågor och sprida information om EU:s många politikområden.

Läs mer om Europa Direkt Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
www.facebook.com/europadirektnorr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige samordnar insatserna från norra Sverige gentemot EU. Det är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Forumet arrangeras en gång per år. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken och de fyra nordligaste länens möjlighet att påverka den i de delar den berör norra Sverige.

www.europaforum.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/eu