Liv Öberg håller föredrag

Liv Öberg, utvecklingsstrateg i Umeå kommun har dialog med medverkande parter i ABC Umeå ekonomisk förening, vars syfte är att bygga förmåga och kunskap för ökat cirkulärt byggande.

19 företag startar cirkulär bygghandel i Umeå

En nystartad ekonomisk förening med 19 olika Umeåföretag ska tillsammans med Umeå kommun starta en cirkulär bygghandel i Umeå. Bygghandeln, som öppnar i höst, kommer ta emot och sälja kvalitetsbedömda bygg- och anläggningsvaror till privatpersoner och företag.

– Byggbranschen står för 20 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och den genererar stora mängder avfall. Att vi tillsammans skapar en verksamhet som samlar in byggmaterial, både nytt och återvunnet, och säljer det igen kommer att bli ett viktigt bidrag för att minska mängden avfall och minska mängden koldioxidutsläpp i kommunen, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, Umeå kommun.

Bidra till cirkulärt byggande

Den nybildade ABC Umeå ekonomisk förening har till syfte att bygga förmåga och kunskap för ökat cirkulärt byggande. Föreningen kommer i ett första skede fokusera på att bygga upp den cirkulära bygghandeln, som ska ta emot och sälja kvalitetsbedömda bygg- och anläggningsvaror till privatpersoner och företag. Bygghandeln som utvecklas i samarbete med Umeå kommun, beräknas öppna hösten 2024.

Höga förväntningar

– Förväntningarna från våra kunder att minska utsläppen och att öka återbruket stiger hela tiden. Vi gör i dag det vi kan för att återanvända byggmaterial, men vi behöver växla upp och göra det i större skala. Genom att bilda ABC Umeå ekonomisk förening och att samarbeta med Umeå kommun kan vi gå från ord till handling, säger Pelle Kriström, VD Contractor, som är ett av de medverkande företagen.

Han får medhåll av Roger Granberg, Fastighetschef Balticgruppen.

– I arbetet med att nå klimatneutralitet är ABC Umeå en viktig pusselbit. Genom att gå samman med andra aktörer kan vi hitta en systematik och arbetsprocesser för ökat cirkulärt byggande, säger Roger Granberg.

Målsättning för den ekonomiska föreningen:

  • I enlighet med Umeå klimatfärdplan minska klimatpåverkan och säkerställa mätbara resultat.
  • Minska resursanvändningen av nyproducerade produkter och material, och öka användningen av återbrukade produkter och material
  • Skapa utveckling av cirkulära byggprocesser för medlemmarna och övriga intressenter.

Om ABC Umeå:

12 företag går in som medlemmar

Balticgruppen, Beijer Byggmaterial, Contractor, Fort-Knox, Länsförsäkringar Västerbotten, Magnolia, Martinssons, Nordmark & Nordmark, OF Bygg, Ragnsells, Selbergs Entreprenad och VNB Byggproduktion.

7 företag går in som partners

AB Bostaden, Handelsbanken, PEAB, Rekab, Skanska, Tyréns och VAKIN

Investering från kommunen

I projektet investerar Umeå kommun 5,5 miljoner kronor under 2024, och därefter 1,5 miljoner vardera under 2025 och 2026 i den utökade verksamheten hos Returbutiken intill Strömpilens handelsområde. Satsningen är en del av Umeå kommuns Klimatfärdplan och sker inom ramen för projektet Thriving Northern Buildings som medfinansieras av Tillväxtverket och den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sidan publicerades