Bilden visar metall som smälts i en industrianläggning.

Kaunas Metal planerar en fabrik för att smälta ner återvunnet stål och bearbeta det till armering för byggprojekt. Anläggningen kan hamna i Umeå.

Umeå med i dragkamp om miljardetablering

Företaget Kaunas Metal söker etableringsort i norra Sverige för att bygga en industrianläggning för återvinning av stål och grön storskalig produktion av armering till byggindustrin. Valet om var anläggningen ska byggas står mellan två kommuner, en av dem är Umeå.

Företaget Kaunas Metal söker etableringsort i norra Sverige för att bygga en industrianläggning för återvinning av stål och grön storskalig produktion av armering till byggindustrin. Valet om var anläggningen ska byggas står mellan två kommuner, en av dem är Umeå.

– Vi är förstås väldigt glada för att Kaunas Metal riktar blickarna mot Umeå som tänkbar etableringsort för sin verksamhet. Umeå har en stark tillväxt och genom att vi har goda förutsättningar vad gäller elförsörjning, men också logistik med järnväg, väg, flyg och en utbyggd modern hamn, så är Kaunas Metal en mycket intressant kandidat för etablering. Att företaget med sin planerade anläggning står i absolut framkant när det gäller den gröna omställningen är väldigt positivt, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Cirkulär affär

Det Kaunas Metal planerar är att utveckla ett fabriksområde på i storleksordningen 160 000 kvadratmeter där man tar in återvunnet stål. Stålet kommer smältas ner och därefter bearbetas till armering som kan användas vid olika byggprojekt. Produktionen kommer att vara storskalig med en produktionsvolym på 300 000 ton per år och anläggningen beräknas behöva cirka 300 anställda när den är klar.

Umeå – redo för större etablering

Umeå kommun har idag färdig industrimark för att ta emot en etablering av den här storleken vid Klockarbäckens industriområde. Det behöver genomföras vissa justeringar i detaljplanen för området och dessutom behöver det kommunala bolaget Umeå Energi bidra med en effektförstärkning av el till området på 60 megawatt.

Behovet av spillvatten som ofta är stort i industrianläggningar kommer att hållas nere genom att man använder sig av ett system där spillvattnet cirkulerar. Tillsammans med Umeå Energi utreder företaget möjligheten att använda restvärme från fabriken till fjärrvärmesystemet i Umeå, vilket också ger en miljövinst.

Ett av två alternativ

Robertas Buckus, vd vid Kaunas Metal, är mycket nöjd med det han hittills har fått se:

– Just nu är det två kommuner som är väldigt intressanta för oss. Det finns fina möjligheter på båda orterna i form av infrastruktur, arbetskraft och miljökrav. Vi tecknar därför ett så kallat Letter of intent med båda kommunerna medan vi genomför en djupare utredning och analys av förutsättningarna innan vi beslutar var vi vill slutligen vill etablera oss, säger Robertas Buckus.

Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå kommun, ser mycket positivt på en kommande etablering:

– Det är väldigt glädjande att fler industrier riktar blickarna mot norra Sverige och Umeå. I Umeå är vi förberedda vad gäller industrimark och har även andra förutsättningar som krävs för att ta emot nya etableringar. Att Kaunas Metal gör en omställning mot en mer hållbar och energieffektiv tillverkningsprocess ligger dessutom helt i linje med den starka miljöprofil vi har i Umeå kommun, säger Anders Ågren.

Sidan publicerades