Jämställdhet

Umeå kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Du ska som boende i Umeå kunna förvänta dig att servicen ska vara lika god och fungera lika bra oavsett om du är kvinna eller man. Umeås invånare ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna intressen och förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om kön.

Kön spelar roll och det är därför viktigt att utgå ifrån ett jämställdhetsperspektiv när vi ser på våra verksamheter och hur vi ska utveckla vårt arbete för att kunna ge en jämställd medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt samhälle. Det handlar om att medvetandegöra förutsättningar och erfarenheter för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun för att skapa en jämnare fördelning av makt och resurser.

Jubileumsskrift, framsida

Kön, makt och politik – jubileumsskrift

Umeå kommun har under lång tid arbetat med jämställdhetsfrågor på ett strategiskt och banbrytande sätt. Arbetet har bedrivits både genom jämställdhetsintegrering och med särskilda satsningar för att synliggöra och problematisera, omformulera problembeskriv­ningar och bredda analysen - allt med ambitionen att skapa ett jämställt Umeå där alla har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

2019 firades 30 år av arbetet för ett jämställt Umeå. Denna skrift är en del av uppmärksammandet av detta jubileum. I de olika texterna varvas historiska tillbakablickar med nedslag i konkreta exempel från verksamheter.

Jämställdhet är ett aktivt val, något som görs. Vi hoppas att denna berättelse också kan vara inspirerande till det fortsatta arbetet för ett samhälle fritt från stereotyper, sexism och homofobi. Vi vill inspirera till nya och viktiga politiska beslut för att fortsätta bygga ett jämställt samhälle.

Ladda ner jubileumsskriften:

Kön, makt och politik, Trettio år av jämställdhetsarbete i Umeå kommun , 8.6 MB.
(pdf, 8 MB)

Frizon

Feminism i maktens rum?

Jämställdhetspolitikens lokala föregångare

30 mars 1910 placerade sig Umeå i historieböckerna genom att välja en kvinna i stadsfullmäktige. Det var första gången en kvinna fick en sådan position, både i Umeå och på den svenska landsorten. Men först i slutet av 1970-talet började det som skulle bli den lokala jämställdhetspolitiken att ta form. Den politiska infrastrukturen för jämställdhetsfrågor som finns i Umeå kommun är ännu i dag unik.

Läs mer: Feminism i maktens rum

Konstverket Listen

Detalj av konstverket Listen! © Camilla Akraka/Bildupphovsrätt 2020

Staden som ryter för jämställdhet

Umeå är en stad som väljer att placera ett konstverk mot sexuella trakasserier mitt i centrum. Handlingen vilar i stadens historia, samtid och progressiva blick framåt.

När Umeå växer med sikte på 200 000 invånare år 2050 är jämställdhet ett självklart perspektiv inom hållbar stadsutveckling.

Vi låter tre lokala röster ge sin syn på saken.

Läs mer: Staden som ryter för jämställdhet

Sidan publicerades