bilden visar fyra pesoner som sitter vid ett bord och lyssnar på en kvinna som skriver på en tavla

Arbetsmarknad och integration

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen ansvarar för arbetsmarknads­-, integrations- och minoritetsfrågor i Umeå kommun. Avdelningen bidrar till ökad tillväxt i Umeå kommun genom perspektiven ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Enheterna möjliggör förändring, utveckling och ökad hälsa genom rätt insats, på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Avdelningen är också en samarbetspart för individ och näringsliv, i arbetet med om­ställ­ning och kompetensförsörjning.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

  • Socionomprogrammet
  • Andra beteendevetenskapliga utbildningar

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling.

Sidan publicerades