Fastighet

Fastighet företräder Umeå kommun som fastighetsägare och förvaltar drygt en miljon kvadratmeter skolor, vård- och omsorgslokaler, kultur- och fritidslokaler med mera. Fastighet består av fyra huvudområden: Bygg- och fastighets­teknik, Fastighetsförvaltning, Fastighetsdrift och Teknisk planering och administration.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden

  • Fastighetsförvaltarprogrammet
  • Snickare
  • Drifttekniker
  • Fastighetsskötare
  • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Fastighetsförvaltarprogrammet
  • Snickare
  • Drifttekniker
  • Fastighetsskötare
  • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik
Sidan publicerades