bilden visar en äldre kvinna och en undersköterska på ett äldreboende

Utredning och bistånd

Inom verksamheten Utredning och bistånd arbetar biståndshandläggare uppdelade på fyra geografiska team som utreder och beviljar bistånd till personer 65 år och äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL). Här arbetar även korttids­koordinatorer med uppdrag att placera personer på korttidsboenden efter beviljat bistånd, placeringskonsulenter med uppdrag att placera personer som beviljats en plats på särskilt boende, administratör, ärendehandledare, enhetschef samt verksamhetschef.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

  • Socionomprogrammet
  • Personalvetarprogrammet

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling.

Sidan publicerades