tre vuxna elever arbetar vid datorer

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Umeå kommun består av utbildningar i kommunal och extern regi. Elever inom vuxen­utbildningen kan läsa på grundskole- eller gymnasienivå och välja mellan olika sätt att studera, till exempel schemalagt eller på distans. Vuxenutbildningen erbjuder både teoretiska kurser och yrkes­utbildningar. Vuxenutbildningen samverkar med Arbetsförmedlingen i arbetet med olika utbildningspår. Verksamheten har ansvaret för information och antagning för all vuxenutbildning i kommunen.

Vägledare arbetar även med att rekrytera studerande och administrerar prövningar och validering samt samverkar med ett stort antal myndigheter, organisationer och företag.

Studie- och yrkesvägledare arbetar med att ge studerande stöd på olika nivåer, från kommunal vuxen­utbildning på grundläggande nivå till studerande på universitet och högskola, samt ge stöd med kompetens­utveckling för näringsliv och företag i Umeå. Verksamheten är till för alla vuxna medborgare i Umeå kommun.

Praktikplatser

Utbildningsförvaltningen har avtal med Umeå universitet och tar varje år emot ett stort antal studenter, vi har därför inte möjlighet att ta emot studenter från andra lärosäten. Praktikplatserna fördelas av kommunens VFU-samordnare.

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi ser helst att studenter använder de kontakter man får under sin praktik för att skriva examensarbeten och uppsatser. Ta kontakt med din praktikplats och kom överens om ett ämne.

Sidan publicerades