Upphandling med social hänsyn

2016 införde Umeå kommunkoncern upphandling med social hänsyn. Målsättningen är att skapa fler anställnings­möjligheter för de personer i samhället som är i behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden. De prioriterade målgrupperna är ungdomar, funktionsnedsatta och utrikesfödda. Beslutet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott november 2015.

Under 2016 skulle 15–20 tjänste- och entreprenadupphandlingar innehålla villkor kopplat till social hänsyn. Avsikten är att successivt under de kommande åren öka antalet upphandlingar med dessa villkor. De branscher som främst berörs av upphandling med social hänsyn är bygg, städ, fritid, fastighetskötsel och måltid eller catering.

Umeå kommun stöttar leverantören vid anställning, lärlings- eller praktikplats genom att matcha personer från de prioriterade målgrupperna med leverantörens behov samt vid handledning.

Varför inför kommunen socialt hänsyn i upphandlingar?

Umeå kommun är en stor och viktig köpare och social hänsyn i upphandling är ett verktyg för att åstadkomma samhälls­nytta genom ansvarsfulla affärer.

Samhället betalar i dag ett högt pris för arbetslösheten både i direkta och indirekta kostnader. Genom upphandling med social hänsyn skapas möjligheter för att förbättra människors livssituation och minska samhällskostnaderna när fler människor blir självförsörjande.

Sidan publicerades www.umea.se/socialhansyn