Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen ger kommunstyrelsen uppdrag och strategier som beskriver vad verksamheterna ska göra. Kommunstyrelsen formulerar uppdrag för sina verksamhetsområden beroende på beslutade mål och tilldelade resurser.

Sidan publicerades